طبیعت برفی جنگل گلوگاه

عکاس (فرشید سگار) پایگاه خبری بلاغ مازندران

 

جاده جنگل گلوگاه با بارش برف سفیدپوش شده که منظره زیبا و چشم‌نوازی را به‌وجود آورده است.