روستای درزی کلا از توابع دهستان لفور سوادکوه می باشد. جنگل های زیبای این منطقه با وجود فصل پاییز بسیار سبز و زیباست .

وضع طبیعی روستای درزیکلا، جنگلی واقع در کوهستان یا تپه می باشد و راه زمینی آن جاده مالرو است.

جنگل زیبای این روستا، گردشگران زیادی را به این روستا می کشاند.