بهار همیشه یادآور شروعی دوباره است، شروع یک صفحه دیگر از زندگی.
در این بین طبیعت با رنگ‌های زیبا، چشم هر بیننده‌ای را به خود خیره می‌کند و به راستی یادآور عظمت بی‌همتای خداوند است.