با نزدیک شدن به فصل بهار طبیعت بکر مزارع کلزا در حومه شهر نکا تصاویر نابی بیشتر شبیه به یک بهشت رویایی را رقم زده‌اند که هرچه بیشتر در آن می‌نگریم بیشتر دست خدا را احساس می‌کنیم.