طبیعت بهاری لاریجان آمل 

عکاس ( مهرداد محمدی) پایگاه خبری بلاغ مازندران