مناظر زیبا از طبیعت بهاری در منطقه ییلاقی جواهرده رامسر در مسیر جنگلی سرسی و چاله سر به سمت سراگاه و مرداب گورشته.