چهاردانگه یکی از بخش‌های شهرستان ساری در استان مازندران به‌شمار می‌رود که در تمامی فصل‌های سال از طبیعیت زیبایی برخوردار است اما زیبایی‌های بهار به طبیعت آن جلوه تازه‌ای بخشیده است.