روستای سادات نیاک واقع در منطقه لاریجان شهرستان آمل، که بارش برف آن را سفید پوش کرده است.