«سوادکوه» از شهرستان‌های جنوبی استان مازندران، در دامنه شرقی کوهستان دماوند با طبیعتی محسور کننده جا خوش کرده است.

 این شهرستان یکی از بخشهای حیرت انگیز مازندران است که با توجه به زیبایی های محسورکننده ای که در خود جای داده است، توانسته عنوان بهشت گردشگری را برای خود کسب کند.