نگاهی از بام زیراب، از سرخکلا به شهر زیراب

شهر زیراب یکی از چهار شهر شهرستان سوادکوه می باشد که در بخش مرکزی شهرستان سوادکوه واقع گردیده است این شهر از منطقه شمال به منطقه چندلا و از طرف غرب به کردآباد و سرخکلا و از جنوب به منطقه معدن و کنیج کلا و از شرق به منطقه بالازیراب محدود گردیده ، این شهر دارای شش کیلومتر مربع وسعت و جمیعتی بالغ بر بیست هزار نفر می باشد.
سرخکلا از روستاهای بزرگ شهرستان سوادکوه می باشد.

طبیعت و چشم‌انداز زیبای و سرسبز روستای سرخکلا در شهرستان سوادکوه استان مازندران چشم هر بیننده‌ای را به خود خیره می‌کند.

از بین جمعیت18388 نفر شهر زیراب 2119نفر اهالی این منطقه را تشکیل می دهند که ازین جمعیت 1037 نفر مردان و 1082 نفر را زنان تشکیل می دهند این آمار تا تاریخ 26/5/1388 اعلام شده است.