آخرین روز‌های پاییز و آغاز فصل سرد زمستان در استان مازندران است، اما رنگ‌های گرم پاییزی همچنان در طبیعت خودنمایی و چشم انداز زیبایی را خلق می‌کنند.