طبیعت مناطق كوهستانی غرب مازندران

عکاس(غلامرضا شمس ناتری) خبرگزاری فارس استان مازندران

 

يكي از زيبايي‌های طبيعت در مناطق كوهستانی وقوع “مه” در مناطق بالادست بوده كه می‌تواند حتی در روزهاي صاف و آفتابي اين پديده زيبا رخ دهد. مه يكی از مظاهر زيباي خداوندي به شمار می‌رود كه همواره رويايی و شاعرانه است.

اين تصاوير منتخبی از عكس‌هايی است كه در فصول مختلف در مناطق كوهستانی و جنگلی چالوس و غرب مازندران به ثبت رسيد .