درختان نماد رشد و زندگی هستند و هنگامی که غرق در مه می شوند رمز و رازی دارند که میشود ساعت ها به نگاه کردن آنها بنشینیم.

در اطراف روستای غریب محله ، بهشهر تک درختان همراه با مه زمستانی، زیبایی منطقه را دو چندان کردند.