پاییز آخرین روزهای خود را سپری می‌کند و اندک برگی بر روی درختان باقی مانده‌اند و حیوانات و پرندگان در جنگل به خوبی استتار می‌کنند و دیدن آنها در این هم‌رنگی بسیار دشوار است.

چشمه مازیار و آبشار مازیار در جنگل میاندورود و در فاصله 13 کیلومتری از روستای دارابکلا قرار دارد که محل تامین آب کشاورزی بخشی از کشاورزان روستاهای مرسم، اوسا و دارابکلا است و همچنین محل حضور مسافران و گردشگران است.