طبیعت پاییزی جنگلهای آمل

عکاس(سمانه قلی پور) پایگاه خبری بلاغ مازندران

 

پاییز فصل رنگ هاست، انگار جعبه های مداد رنگی ها با تک تک رنگهایش یک نقاشی بی نظیر خلق کرده است.