خزان که می رسد برگ‌ها نقشی از رنگ می‌گیرند و زیبایی پاییز شاعرانه‌ترین شعرهای فصل سال را برای ما می سراید . پاییز جنگل‌های شمال با درختان اَنجیلی و راش و مَمرَز و گوناگونی برگ‌ها و رنگ‌ها جلوه‌ای از بی‌بدیل‌ترین پدیده سال را به رخ می‌کشند .