طبیعت پاییزی جنگل راش در روستای سنگده بخش دودانگه شهرستان ساری

جنگل راش در روستای سنگده، ‌یکی از با ارزش‌ترین درخت‌های منطقه هیرکانی،در منطقه دودانگه شهرستان ساری است.

بخش وسیعی از این جنگلها دارای جنگلی متراکم و متنوع با درختهایی نظیر راش، افرا، توسکا، ملج و نوع کمیاب درخت سردار یا سرخدار می‌باشد.