طبیعت پاییزی سوادکوه و چشم اندازی از پل ورسک

عکاس (محسن اکبرپور) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

زیبایی های پاییز هزار رنگ در شهرستان سوادکوه و خطوط طلایی راه آهن شمال و پل ورسک