طبیعت در چهار فصل خود جاذبه‌هایی برای انسان دارد، این جاذبه‌ها اگرچه هر سال تکرار می‌شوند، اما همواره تازگی و شگفتی ویژه خود را حفظ کرده و انسان را شگفت‌زده می‌کنند.

در این میان پاییز، سومین فصل سال که به عنوان فصل برگ‍ریزان شناخته می‌شود، با ریزش برگ‌های زرد و نارنجی همچون گوهری در رکاب سال می‌درخشد.