پاییز هزار رنگ مازندران

عکاس(محمد سلطانی مجاوری) خبرگزاری فارس

 

طبیعت جنگل های هیرکانی استان مازندران در فصل پاییز لباس زرد برتن کرده و باعث ایجاد فضایی پر از آرامش و انرژی برای مردم شده است.