رنگارنگی برگ‌ها در ضیافت پاییزی

جنگل‌های هیرکانی شمال این روزها میزبان رنگارنگی برگ‌ها در فصل پاییز است.. برگ‌های زرد و سرخ درختان انجیلی و ممرز در جنگل‌های جلگه‌ای نقشی از زیبایی درنیمه راه آذر ماه به ارمغان آورده‌اند و در این ضیافت پاییزی هیجان رنگ‌ها غوغا می‌کند.