طبیعت کوهستانی منطقه ورپی

طبیعت کوهستانی منطقه “ورپی” از توابع بخش مرکزی شهرستان سوادکوه

از آنجا که راه عبور مردم از دامنه کوه به صورت افقی و مورب بوده این روستا به ورپی معروف شده است.
روستای ورپی از توابع بخش مرکزی شهرستان سوادکوه بوده که از شمال در سه کیلومتری روستای انارم، از جنوب به روستای برنت، از شرق به جنگل و کوه و از غرب به روستای کوه اسطلخ محدود است.
و دور نمایی بسیار زیبایی از کوه خرونرو قابد مشاهده می باشد که باعث جذب خیلی از طبیعتگردان و گردشگردان در این منطقه می شود که دیدنش خالی از لطف نیست.