img1 img2 img3 img4 img5 img6 img7 img8 img9 img10 img11 img12 img13 img14 img15 img16 img17 img18 img19 img20 img21 img22 img23 img24

حجت الاسلام محمد صادق محمدی از آن دسته روحانیونی است که برای عملی کردن طرح هجرت، همراه با گروه جهادی، یک سال گذشته را در روستای کمدره دشت‌سر، زندگی کرده است. هدف این گروه جهادی که 16 عضو دارد، عمران و آبادی روستا و کمک رسانی به خانواده های کم توان و ناتوان و زنان سرپرست خانواده است. این گروه جهادی از حلقه های صالحین پایگاه شهید جهان آراء هستند. وجود دو کانون فرهنگی، مسجد و حسینیه در روستا و حمایت آنها ازکارهای عمرانی و فرهنگی باعث شده تا این نوع کارها از حمایت بیشتری برخوردار باشد. هدف نهایی این گروه جذب جوانان روستاهای سراسر کشور برای داشتن روستاهایی آباد و اسلامی است. روستای کمدره بیش از 2200 نفر جمعیت دارد.