طرح ملی پیشگیری و مقابله با کرونا با محدودسازی ارتباط اجتماعی از طریق قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا همزمان با سراسر کشور از ساعت صفر بامداد جمعه هشتم فروردین در شهرستان های نکا و بابل نیز آغاز شده و تا 15 فروردین ادامه دارد.