هم‌زمان با دهه‌ی فجر دومین اردوی جهادیدر مناطق محروم “طرح یک مسئول، یک مربی” کانون پرورش فکری مازندران و دیدار با خانواده شهید در روستای کمانچوسر از توابع بخش بندپی شرقی بابل برگزار شد.