عاشورای حسینی در امامزاده زین العابدین و تکیه نخل کلای زیراب

عکاس( حوا احمدی ) پایگاه خبری آوای خزر

 

اجتماع عاشورایی عزاداران در امامزاده زین العابدین و تکیه نخل کلای زیراب سوادکوه برگزار شد