عزاداری و دسته روی روز تاسوعای حسینی در روستا‌ی اورطشت آمل برگزار شد