عزاداری شب های محرم در محوطه امامزاده یحیی(ع) ساری

عکاس(زینب ذبیحی) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

عزاداری شب های محرم 1400 با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی در محوطه امامزاده یحیی(ع) ساری درحال برگزاری میباشد.