عزاداری شب هشتم محرم در پارک کوشاسنگ ساری

عکاس (دریافتی) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

عزاداری شب هشتم محرم 1400 با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی در پارک کوشاسنگ(شهبند) ساری برگزار شد.