عصر شعر میرکا برگزار شد

محفل شعر حوزه هنری مازندران با شعر خوانی تنی چند از شاعران مطرح استان و کشور به پایان رسید.

در این برنامه عباس محمدی، سعید بیابانکی، محمود حبیبی کسبی، علیرضا دهرویه، کیا باغستان، جابر نوری، مهدی عباسی، علی حسن نژاد و دیگر شاعران به شعر خوانی پرداختند.
مهدی معصومی گرجی رییس حوزه هنری مازندران در این برنامه ضمن پرداختن به ارزشهای ادبیات کهن و معاصر ایران، قدردانی و استفاده بهینه از شاعران بزرگ ایران را امری لازم خواند و گفت: حوزه هنری پایگاه شاعران متعهد است و کاری که امروز با شعر خوانی آغاز میشود باید به تولید آثار تاثیر گذر بیانجامد و به میان مردم برود.
در پایان این نشست که با استقبال چشمگیر علاقمندان شعر و ادب همراه بود، کتاب «قطره تر» اثر «میثم رنجبر» رونمایی شد.