به مناسبت حماسه آزادسازی خرمشهر ویژه برنامه غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدای ساری با حضور نیروهای مسلح و مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی استان برگزار شد