بازمانده‌های قاجار در ساری

در مرکز شهر ساری عمارت‌هایی قدیمی جا خوش کرده اند. این عمارت‌ها از لحاظ تاریخی بسیار ارزشمند هستند و ویژگی‌های اجزای معماری این عمارت‌ها نظیر اتاق ها، حجره ها، شاه نشین و هنر‌های بکار رفته بر روی پنجره‌ها و ارسی‌ها و تزئین آن‌ها با شیشه‌های رنگی در نوع خود بی نظیر است، اما وضعیت آن‌ها در حال حاضر بحرانی است و نیاز به بازسازی دارد.