عمارت فاضلی ساری

این بنا متشکل از ۲ عمارت زیباست که یکی از آن‌ها در دوره قاجار ساخته شده و دیگری در دوره پهلوی اول به این عمارت افزوده شده است.
همانطور که از نام بنا مشخص است این عمارت محل سکونت خاندان فاضلی‌ها بوده و گفته می‌شود صاحب این ملک معلم بوده است، ولی هیچ اطلاعاتی در خصوص معمار عمارت فاضلی جایی ثبت نشده است.
درست زمانی که بنا رو به تخریب بود، پروژه مرمت و بازسازی اش شروع شد و بعد از ۲ سال و در سال ۱۳۹۱ در‌های این خانه بدون هیچ کاربری خاصی به روی عموم گشوده شد.
محله‌ای که عمارت فاضلی ساری در آن قرار دارد محله آب انبار نام دارد.
قدمت این بنا به دوره قاجار و پهلوی باز می‌گردد.