عملیات ضدعفونی و‌ سم‌پاشی شبانه محله شهیدبهشتی به منظور پیشگیری از شیوع کروناویروس به همت گردان امنیتی امام‌علی(ع) سپاه بابل انجام گرفت.