عملیات ضدعفونی و دفاع بیولوژیک توسط گردان 503 مقداد از گروه پدافند جنگ نوین 24 بعثت نیروی زمینی سپاه پاسداران در شهرستان جویبار انجام شد.