با مشارکت شهرداری ساری و سازمان های تابع بویژه سازمان های آتش نشانی و سازمان مدیریت پسماند عملیات گسترده ضدعفونی معابر و محلات شهر ساری برگزار شد.

به همت شهرداری ساری مانور بزرگ ضد عفونی شهر ساری در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا انجام شد

مانور بزرگ ضدعفونی معابر شهر ساری در یازدهمین روز از فروردین ۹۹ جهت مقابله با شیوع و انتشار ویروس کرونا با تأکید عباس رجبی شهردار ساری و به همت مجموعه شهرداری ساری و سازمانهای تابعه آن انجام شد.

این  مجموع اقدامات طی  ۳۴ مرحله  و با اصل خدمتی مبتنی بر مدیریت جهادی صورت گرفت.

شهرداری ساری از ابتدای شیوع ویروس کرونا در ساری همپای کادر درمان و پزشکی این شهر با همه توان و همت جهت مقابله با این ویروس ایستاد، اگر پرستاران و پزشکان در صفوف اول مراکز درمانی جانفشانی و ایثار نمودند، کارکنان شهرداری نیز ، میدانی در تمامی سطوح شهر در برابر غبار کرونا ایستادند تا شهروندان با خیالی آسوده تر در خانه بمانند و از این اپیدمی در امان باشند.