خورشید های کوچک اقتصادی،.

بازار فروش گل نرگس در ساری…

مازندران رتبه سوم تولید گل نرگس را در کشور در اختیار دارد. کشت گل نرگس در مازندران از ماه تیر آغاز می شود و تا اواسط مرداد ادامه می یابد ولی برداشت آن به شرایط آب و هوائی پائیز و زمستان بستگی دارد و گاهی تا اواخر اسفند هم به درازا می کشد
گل نرگسی که در مازندران کشت می شود به علت رطوبت بالا از نوع درشت است و ماندگاری بیشتری دارد.

اما متاسفانه در بازار فروش امسال گل نرگس به دلیل شرایط کرونایی خریدار چندانی ندارد لازم به ذکر است گل نرگس خاصیت ضد ویروسی و برای سرماخوردگی بسیار خوب است، بنابراین برای درمان بیماری کرونا هم بی تأثیر نیست، این مهم باید فرهنگ سازی شود.