برداشت برنج در شالیزارهای روستای میارکلای سوادکوه انجام شد
میارکلا، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان سوادکوه که در دهستان راستوپی قرار دارد .