فصل «نشاء»

عکاس(مصطفی کاظمی) خبرگزاری ایسنا

کشاورزان برنج‌کار مازنی همه ساله در اواخر اسفند با باز کردن دریچه‌های آب توسط میرآب (رئیس و مُقَسّـِم آب در بین کشاورزان) زمین‌های کشاورزی خود را به طور کامل آب‌بندی می کنند، تا زمانی که زمین آب لازم را به خود جذب کند و کاملا سیراب شود، در اواسط فروردین شروع به آماده سازی محل کشت جوانه برنج میکنند، در این مرحله لَتِه(قسمت) بندی های مستطیل شکل در تعداد مشخص که بسته به مساحت  زیر کشت دارد ایجاد کرده دانه های برنج به طور منظم  توسط کشاورز در آن پخش می شود سپس با نِی های سوزنی شکل که در گویش محلی آن را «لَلِه» می‌نامند، هر لَته را مُسَقَف کرده و با کشیدن پلاستیک بر روی آن بستر را برای جوانه زدن دانه و رشد جوانه برنج آماده می‌سازند. هر یک از این لته های مسقف شده را  اصطلاحا یک «اُولی» می‌نامند، مدت پانزده  روز به طور مرتب باید به اُولی ها سرکشی شود و دمای داخل اولی ها چک شود تا نوسان دما باعث سوختگی جوانه نشود و در صورت مشاهده قارچ های سمی و حشرات بر روی جوانه برنج، به موقع سم پاشی صورت گیرد تا دچار آفت نشود. در این پانزده روز کل زمینی که قرار است زیر کشت برود باید آب‌تخت و مسطح شود تا برای کشت نشاء برنج آماده شود. نشاء برنج به دو شیوه سنتی و مکانیزه در شالیزار ها انجام می شود.