روستای کالی کلا یا روستای کالیکلاء در دهستان لفور سوادکوه

کالیکلاء ازروستاهای دهستان لفور در ضلع غربی این منطقه می باشد.

از شمال به مرتع روستای افراسی از جنوب به رودخانه و شالیزار،از شرق و غرب به مرتع متصل است.

این روستا در محیطی با شیب ۴الی۱۱درجه روی دامنه بخش جنوبی کوه های غرب لفور قرار دارد.

کالیکلاء نسبت به روستاهای دیگر لفور در یک فضای پهن تر قرار گرفته به همین دلیل نیروی انسانی بیشتری را در خود متمرکزکرده است.

به دلیل نزدیکی به پای کوههای البرز شرقی زمستان طولانی تر نسبت به روستا های ضلع شرقی خود داراست.

خاک روستا مخلوطی از رس- سنگ وحتی سطح آن گیاهخاک می باشد.

کالیکلاء در بخشهای غربی،جنوب غربی-شمال،شمال غربی منتهی به جنگل بوده از این حیث دارای فضای پوشش مناسبی از نظر تعدیل دما می باشد وهمچنین وجود جنگلهای انبوه اطراف ،جلوه خاصی به محیطش داده ،گونه های گیاهی مختلف سراسر منطقه را پوشانده است از جلمه کهلو،خرمالو،لرگ،افرا،توسکا و…

کشاورزی در بخش تولید برنج متمرکز است بعلت گستردگی زمینهای شالیزار بخش اعظم جمعیت در این قسمت به فعالیت می پردازند.البته این بدان معنی نیست که مردم همه دارای زمین کشاورزی هستند.