فعالیت انتخاباتی “حامد ذاکریان” کاندیدای شورای شهر ساری(294)

عکاس (هدا کاشی پور ) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

لازم به ذکر است میلاد تقوی – دبیرکل فدراسیون والیبال کشور از ستاد خیابان فرهنگ حامد ذاکریان دیدن و از کاندیداتوری وی در شورای شهر ساری حمایت نمود.