فعالیت اورژانس اجتماعی و موبایل ون مرکز آسیب بهزیستی مازندران در سطح شهرهای استان در خصوص کمک به آسیب دیدگان ناشی از برودت و سرمای اخیر

بازدید از مراکز آسیب مناطق حاشیه نشین و سطح شهر توسط روسای ادارات بهزیستی و کارشناسان اورژانس اجتماعی ۱۲۳ در شهرستان های استان مازندران جهت تحلیل وضعیت و شرایط ،یاری و امداد رسانی بموقع به افراد نیازمند و بدون سرپناه و افراد دارای سرپرست غیر موثر صورت ویژه انجام شد.

مدیر کل بهزیستی مازندران؛

آماده باش بهزیستی مازندران در جهت مدیریت بحران و کمک به افراد بی سرپناه در معرض آسیب و سرمازدگی

دکتر فرزاد گوهردهی رییس ستاد مدیریت بحران اداره‌ کل بهزیستی مازندران بر لزوم آماده باش بیش از پیش و استفاده از ظرفیت های این سازمان و دستگاه های مسوول در سطح استان خصوصا در مناطق سردسیر برای کمک به افراد دارای سرپرست غیرموثر بی سرپناه که در معرض آسیب و سرمازدگی هستند تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی مازندران دکتر گوهردهی طی بخشنامه ای تاکید کرد: ادارات بهزیستی شهرستان ها ضمن آمادگی کامل برای پیشگیری از آسیب های احتمالی از ظرفیت های سازمان و دستگاه های مسوول در سطح استان بهره گیری لازم را داشته باشند.

مدیر کل بهزیستی مازندران گفت : بـا توجه به برودت ناگهانی و افت شدیـد دمای هوا و نظر به تاکیـد مقام عالی وزارت و رئیس سازمان بهزیستی کشور مبنی بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم جهت آماده باش مراکز بهزیستی و ساماندهی اقشار آسـیب پذیر جامعه بویژه افراد بی خانمان و در راستای وظایف ذاتی سازمان در حمایت از گروه های هدف، مقتضی است در اسرع وقت نسبت به انجام موارد ذیل و ارائه گزارش نتایج، اقدام موکد صورت پذیرد:

۱- تشکیل کارگروه ویژه جهت اقدام لازم و آمـاده سازی کلیه مراکز تحت نظارت بهزیستی جهت پـذیرش فوری و اولیه و ارائه خـدمات به گروه های هـدف با رعایت دسـتورالعمل های بهـداشتی و پروتکل های مرتبط با کرونا، پیش بینی قرنطینه (به تفکیک گروه های هدف) در حوزه های مرتبط (توانبخشی، اجتماعی و پیشگیری).

۲- انجام تعاملات لازم برون سازمانی با دستگاه های مرتبط با امر ساماندهی افراد بی سرپناه و بی خانمان بویژه شهرداری و فرمانداری بـا تاکیـد بر فوریت موضوع و تسـریع در امر اسـکان و تـامین غـذا برای اقشار فوق الـذکر در گرمخانه ها و شلترهای استان با رعایت پروتکل های بهداشتی و با هماهنگی ادارات بهزیستی .

۳- متناسب با گروه های هـدف هر حوزه (توانبخشـی، اجتماعی و پیشـگیری) هماهنگی های لازم بـا مراکز تابعه اعم از مراکز دولتی و غیردولتی، انجمن ها و موسـسات خیریه و …جهت پـذیرش فوری و ارائه خدمات به گروه های هدف با قید فوریت صورت پذیرد.

۴- رعایت نکات ایمنی در کلیه مراکز نگهداری سازمان و کنترل وسایل گرمایشی مد نظر قرار گیرد