فعالیت ستاد بانوان “سید حسین یوسفی” کاندیدای ششمین دوره شورای شهر ساری

عکاس (معصومه جعفری ) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران