برنامه استقبال از هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی مقابل ستاد مردمی حامیان اصناف و رفاه اجتماعی آیت ا… رییسی در مازندران

عکاس (دریافتی) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

آدرس ستاد مردمی حامیان اصناف و رفاه اجتماعی آیت ا… رییسی در مازندران: ساری،میدان شهدا. بلوار طالقانی روبروی سارگل