فعالیت ستاد “پرویز شعبانی” کاندیدای ششمین دوره شورای شهر ساری(486)

عکاس (ابراهیم فلاح ) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران