طلبه‌های جهادی حامی مردم مناطق محروم

تهیه و توزیع 2 هزار بسته حمایتی ـ بهداشتی توسط گروه جهادی امیرالمومنین (ع) قائم‌شهر.توزیع این بسته‌های بهداشتی در مناطق محروم این شهرستان دل بسیاری از خانواده‌ها را شاد خواهد کرد؛ در روزهای کسب و کارها تعطیل یا نیمه‌تعطیل است همراهی این طلبه‌های جهادی نویدبخش آرامش برای کسانی است که رزق آنها در تنگنا قرار گرفته است.