طی روزها و هفته‌های اخیر، مرگ پرندگان مهاجر در تالاب میانکاله در صدر رسانه‌های مازندران و متعاقب آن کشور قرار گرفت، واقعه‌ای که منجر به تلف شدن بیش از 12 هزار پرنده زمستان‌گذران در پهنه شمالی کشور شد.

بر اساس گفته‌های کارشناسان، با توجه به اینکه آب تالاب میانکاله راکد و باتلاقی بوده، بیماری بوتولیسم ناشی از همین شرایط منجر به تولید سم در گیاه و آب در این منطقه کرده و با تغذیه پرندگان از این آب و گیاه، منجر به تلفات آن‌ها شده است.