فم تور گردشگری در منطقه دودانگه ساری2022

عکاس(فاطمه کواکبیان) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

در هفتمین روز از هفته گردشگری به همت کمیته مردمی رویداد بین المللی ساری پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو در سال ۲۰۲۲ (ساری 2022)  ،جمعی از فعالان گردشگری استان مازندران باهمراهی محسن باستانی مجاوری رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان ساری با در قالب فم تور گردشگری از برج رسکت ،اقامتگاه آه لینکه ، آسیاب دینه سر و اقامتگاه کمربن در منطقه دودانگه شهرستان ساری بازدید کردند.