ییلاق فیلبند در بخش بندپی غربی شهرستان بابل روستایی از جنس ابر

روستای فیلبند یکی از روستا‌های کوچک مازندران است که در ۲۴۰ کیلومتری تهران به سمت آمل قرار دارد.

نام این روستا در زبان مازندرانی فل بن، فل به معنی خستگی و بند به معنای بند آمدن است.

این منطقه در فصل پاییز و بهار از آب و هوای متنوعی برخوردار بوده و در چند ساله گذشته تبدیل به یکی از مناطق مهم و گردشگری به خصوص طبیعت گردی تبدیل شده است.