ماهی گیری در آببندان روستای رمنت بابل

عکاس( نادر گنجیان) خبرگزاری صداوسیمای مرکز مازندران

 

مراسم قرق شکنی ماهیگیری در آببندان روستای رمنت از توابع شهرستان بابل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مازندران، مراسم قرق شکنی که یک رسم سنتی در مازندران است معمولا” پس از پایان فصل کار کشاورزی برگزار می‌شود.

در مراسم قرق شکنی آب بندان ماهی روستای رمنت بابل ، یک روز پس از پایان کار آبیاری زمین‌های کشاورزی، کشاورزان در سحرگاهان، قرق شکنی کرده و با انواع وسایل ماهیگیری به آب بندان می‌روند و برای خود ماهی صید می‌کنند که این کار با نشاط و تفریح همراه است.

روستای رَمِنِت دارای ۳۲۰ هکتار آببندان به نام های  اکبرشاه با وسعت ۱۵ هکتار، ارزاچال با وسعت ۸۰ هکتار، للار با وسعت ۱۰۰ هکتار و تیر با وسعت ۱۲۰ هکتار است.

قرق شکنی ، رسم دیرینه مردم روستای رمنت بابلاین آب بندان‌ها علاوه بر آبیاری زمین‌های کشاورزی به مساحت ۸۰۰ هکتار برای پرورش ماهی نیز بهره برداری می‌شود. در مطالعه گیاهان تالاب رمنت ۴۳ گونه‌های گیاهی از ۳۸ جنس و ۲۱ خانواده جمع آوری و شناسایی شد.